Đặt vé: 0243 9922 555 | Gửi hàng: 0243 8645 758

Chính sách đặt vé

 

Sau khi hoàn tất việc thanh toán tiền vé và được xác nhận đơn hàng tại xekhachsaoviet.com, bạn vẫn có thể hủy bỏ việc đặt vé đó.

 

Việc hủy vé (trừ trường hợp vé lễ tết, khách đoàn hoặc hãng xe có chính sách riêng đã được ghi chú), người mua có thể mất một khoản phí hủy vé (tính theo tỷ lệ % giá vé gốc, tức giá vé chưa có khuyến mại, giảm giá) tùy thuộc vào thời điểm hủy vé (thời điểm gọi điện thông báo hủy vé đến số hotline  0243 9922 555  / 090 222 7070 ) như sau:

- Trước 12 giờ trước thời điểm xe khởi hành: Không mất phí;

- Trước 06 giờ trước thời điểm xe khởi hành: 50%;

- Sau 06 giờ trước thời điểm xe khởi hành: 80%. 

Trường hợp người mua huỷ các vé khách đoàn (số lượng vé hủy lớn hơn hoặc bằng 5 người) và vé khởi hành trong dịp lễ, tết (bao gồm tối thiểu cả 05 ngày trước và sau các dịp lễ, tết đó) tiền phí huỷ vé sẽ hoàn toàn do Xe Khách Sao Việt quyết định. Khi đặt vé khách đoàn hoặc vé khởi hành vào các dịp lễ, tết tại xekhachsaoviet.com người mua đã đồng ý và chấp thuận theo mọi quyết định của xekhachsaoviet.com.

Phương thức hoàn lại tiền cho người mua do hai bên thỏa thuận trong mỗi giao dịch. Các phí chi phí giao dịch (ngân hàng, xử lý giao dịch…) người mua sẽ chịu trong trường hợp người mua chủ động hủy vé.