Đặt vé: 0243 9922 555 | Gửi hàng: 0243 8645 758

Trang chủ » Vé xe khách »

Vé xe khách

 

Xe Lào Cai - Hà nội (Cabin VIP)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
330.000 đ350.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 8:00 → 24:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Tp. Lào Cai, Cửa Khẩu Hà Khẩu, 333 Phố Mới, Bến xe Trung tâm

Bến đến: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Hà nội - Lào Cai (Cabin VIP)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
330.000 đ350.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: Bến xe Trung tâm, 333 Phố Mới, Trả tận nơi Tp. Lào Cai, Cửa Khẩu Hà Khẩu

Xe Hà nội - Lào Cai (Cabin đôi)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
600.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: Bến xe Trung tâm, 333 Phố Mới, Trả tận nơi Tp. Lào Cai, Cửa Khẩu Hà Khẩu

Xe Lào Cai - Hà nội (Cabin đôi)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
600.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 8:00 → 24:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Tp. Lào Cai, Cửa Khẩu Hà Khẩu, 333 Phố Mới, Bến xe Trung tâm

Bến đến: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Lào Cai - Hà nội (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
250.000 đ280.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 5:00 → 23:45 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Tp. Lào Cai, Cửa Khẩu Hà Khẩu, 333 Phố Mới, Bến xe Trung tâm

Bến đến: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Xe Hà nội - Lào Cai (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
250.000 đ280.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 5:30 → 24:00 (24 chuyến/ngày)
Bến đi: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng
Bến đến: Bến xe Trung tâm, 333 Phố Mới, Trả tận nơi Tp. Lào Cai, Cửa Khẩu Hà Khẩu

Xe Hà nội - Sapa (Cabin VIP)

Giảm thêm 50.000đ khi đặt khứ hồi
400.000 đ450.000 đ
Xem thêm

Giờ đi6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: 03 Đường N2 (sau chợ Sapa), Trả tận nơi tại Sapa

Xe Sapa - Hà nội (Cabin VIP)

Giảm thêm 50.000đ khi đặt khứ hồi
400.000 đ450.000 đ
Xem thêm

Giờ đi7:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 03 Đường N2 (sau chợ Sapa), Đón tận nơi tại Sapa

Bến đến: 07 Phạm Văn Đồng, 779 Giải Phóng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Hà Nội - Sapa (Cabin đôi)

Giảm thêm 100.000đ khi đặt khứ hồi
750.000 đ800.000 đ
Xem thêm

Giờ đi6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: 03 Đường N2 (sau chợ Sapa), Trả tận nơi tại Sapa

Xe Sapa - Hà Nội (Cabin đôi)

Giảm thêm 100.000đ khi đặt khứ hồi
750.000 đ800.000 đ
Xem thêm

Giờ đi7:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 03 Đường N2 (sau chợ Sapa), Đón tận nơi tại Sapa

Bến đến: 07 Phạm Văn Đồng, 779 Giải Phóng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Hà nội - Sapa (Giường nằm)

Giảm thêm 40.000đ khi đặt khứ hồi
310.000 đ
Xem thêm

Giờ đi5:30 → 24:00 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: 03 Đường N2 (sau chợ Sapa), Sapa, Lào Cai

Xe Sapa - Hà nội (Giường nằm)

Giảm thêm 40.000đ khi đặt khứ hồi
310.000 đ
Xem thêm

Giờ đi7:30 → 23:00 (14 chuyến/ngày)

Bến đi: 03 Đường N2 (sau chợ Sapa)

Bến đến: 07 Phạm Văn Đồng, 779 Giải Phóng

Xe Bảo Hà - Hà nội (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
220.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 7:00 → 23:30 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Bảo Hà, Đền Ông Hoàng Bẩy, Ga Bảo Hà

Bến đến: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Xe Hà nội - Bảo Hà (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
220.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 5:30 → 24:00 (24 chuyến/ngày)
Bến đi: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng
Bến đến: Trả tận nơi Bảo Hà, Đền Ông Hoàng Bẩy, Ga Bảo Hà

Xe Hà nội - Yên Bái (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
150.000 đ
Xem thêm

Giờ đi5:30 → 24:00 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Trạm dừng nghỉ Km199

Xe Yên Bái - Hà nội (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
150.000 đ
Xem thêm

Giờ đi7:00 → 23:30 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Trạm dừng nghỉ Km199

Bến đến: 779 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Hotline Tư Vấn Đặt Vé