Đặt vé: 0243 9922 555 | Gửi hàng: 0243 8645 758

Xe Hà nội - Lào Cai (Cabin VIP)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
270.000 đ350.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: Bến xe Trung tâm, 333 Phố Mới, Trả tận nơi Tp. Lào Cai

Xe Hà nội - Lào Cai (Cabin đôi)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
520.000 đ600.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: Bến xe Trung tâm, 333 Phố Mới, Trả tận nơi Tp. Lào Cai

Xe Hà nội - Lào Cai (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
210.000 đ250.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 5:30 → 24:00 (24 chuyến/ngày)
Bến đi: 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng
Bến đến: Bến xe Trung tâm, 333 Phố Mới, Trả tận nơi Tp. Lào Cai

Xe Hà nội - Bảo Hà (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
180.000 đ210.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 5:30 → 24:00 (24 chuyến/ngày)
Bến đi: 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng
Bến đến: Trả tận nơi Bảo Hà, Đền Ông Hoàng Bẩy, Ga Bảo Hà

Xe Lào Cai - Hà nội (Cabin VIP)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
270.000 đ350.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 8:00 → 24:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Tp. Lào Cai, 333 Phố Mới, Bến xe Trung tâm

Bến đến: 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Lào Cai - Hà nội (Cabin đôi)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
520.000 đ600.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 8:00 → 24:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Tp. Lào Cai, 333 Phố Mới, Bến xe Trung tâm

Bến đến: 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Lào Cai - Hà nội (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
210.000 đ250.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 5:00 → 23:45 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Tp. Lào Cai, 333 Phố Mới, Bến xe Trung tâm

Bến đến: 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Xe Bảo Hà - Hà nội (Giường nằm)

Hỗ Trợ Lên Xe Thanh Toán
180.000 đ210.000 đ
Xem thêm

Giờ đi: 7:00 → 23:30 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: Đón tận nơi Bảo Hà, Đền Ông Hoàng Bẩy, Ga Bảo Hà

Bến đến: 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Xe Hà nội - Sapa (Cabin VIP)

Giảm thêm 50.000đ khi đặt khứ hồi
350.000 đ450.000 đ
Xem thêm

Giờ đi6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: 571 Điện Biên Phủ, Trả tận nơi tại Sapa

Xe Hà Nội - Sapa (Cabin đôi)

Giảm thêm 100.000đ khi đặt khứ hồi
650.000 đ800.000 đ
Xem thêm

Giờ đi6:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 114 Trần Nhật Duật , 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: 571 Điện Biên Phủ, Trả tận nơi tại Sapa

Xe Hà nội - Sapa (Giường nằm)

Giảm thêm 40.000đ khi đặt khứ hồi
240.000 đ240.000 đ
Xem thêm

Giờ đi5:30 → 24:00 (24 chuyến/ngày)

Bến đi: 789 Giải Phóng, 07 Phạm Văn Đồng

Bến đến: 571 Điện Biên Phủ, Sapa, Lào Cai

Xe Sapa - Hà nội (Cabin VIP)

Giảm thêm 50.000đ khi đặt khứ hồi
350.000 đ450.000 đ
Xem thêm

Giờ đi7:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 571 Điện Biên Phủ, Đón tận nơi tại Sapa

Bến đến: 07 Phạm Văn Đồng, 789 Giải Phóng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Sapa - Hà Nội (Cabin đôi)

Giảm thêm 100.000đ khi đặt khứ hồi
650.000 đ800.000 đ
Xem thêm

Giờ đi7:00 → 23:00 (10 chuyến/ngày)

Bến đi: 571 Điện Biên Phủ, Đón tận nơi tại Sapa

Bến đến: 07 Phạm Văn Đồng, 789 Giải Phóng, 114 Trần Nhật Duật

Xe Sapa - Hà nội (Giường nằm)

Giảm thêm 40.000đ khi đặt khứ hồi
240.000 đ240.000 đ
Xem thêm

Giờ đi7:30 → 23:00 (14 chuyến/ngày)

Bến đi: 571 Điện Biên Phủ

Bến đến: 07 Phạm Văn Đồng, 789 Giải Phóng